Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Τι είναι το domain name

Τι είναι το domain name
Το domain name, είναι το όνομα και συγχρόνως και η διεύθυνση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, το domain name αυτής της ιστοσελίδας είναι το https://web-developerdesigner.blogspot.gr/
Για να αποκτήσετε το δικό σας domain name, για την δική σας ιστοσελίδα, θα πρέπει:
Να είναι διαθέσιμο, δηλαδή να μην το χρησιμοποιεί ήδη κάποιος άλλος
Να το αγοράσετε μέσω κάποιου καταχωρητή για να το καταχωρήσετε και να το κατοχυρώσετε.

Τα domain names, έχουν διάφορες καταλήξεις όπως για παράδειγμα .gr ή .com ή .net κ.ά. Συνήθως η κατοχύρωση γίνεται από ένα ή δύο χρόνια έως και πέντε (ανάλογα με την κατάληξη που θα επιλεγεί) και στην συνέχεια γίνεται ανανέωση επίσης ανά ένα ή δύο ή πέντε χρόνια αντίστοιχα.